Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2883 S1.1. Audiovisuaalinen kääntäminen, V 10 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Yves Gambier
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Syventää aineopinnoissa hankittua tietoutta audiovisuaalisesta kääntämisestä.

Sisältö

Tekstitysohjelman käyttö, AV-teoriaa (sis. suullisen esitelmän), mainosten analyysiä (kuvan ja tekstin suhde, katseenseuranta-analyysi, multimodaalinen analyysi).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Seminaari

Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014, mutta kurssin voi suorittaa itsenäisenä työskentelynä (tarkemmat tiedot vastuuhenkilöltä).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kieli suomi ja ranska. Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen