Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2173 S1.4. Kaunokirjallinen kääntäminen, V 10 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Outi Veivo ja Christophe Leblay
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tutustua kaunokirjallisuuden käännösprojektin avulla kaunokirjallisen kääntämisen erityispiirteisiin, oppia kääntämään kaunokirjallista tekstiä, kyetä arvioimaan omaa ja muiden työtä.

Sisältö

Käännettävän teoksen genren erityispiirteet, kaunokirjallisen tekstin kääntäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014, mutta kurssin voi suorittaa itsenäisenä työskentelynä (tarkemmat tiedot vastuuhenkilöltä).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kieli suomi ja ranska. Seminaari ja projekti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen