Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES0406 A27. / S15. Terminologia, V 3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Timo Toijala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii perustiedot terminologiasta sekä perehtyy kaksikielisen (suomi-espanja) sanastotyön periaatteisiin. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa hyödyntää sanastotyön periaatteita myös kääntämisessä.

Sisältö

Termityön periaatteet ja menetelmät, terminmuodostuksen keinot ja käsitejärjestelmien kuvaaminen. Pienen kaksikielisen sanaston laatiminen.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset 14 t sekä itsenäinen työskentely ohjeiden mukaan. Opetus jakaantuu kahdelle periodille siten, että tunteja on noin joka toinen viikko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Muu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen