Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES1038 A29. / S16. Tietokoneavusteinen käännösviestintä espanja-suomi, V 2 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Timo Toijala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää käännöstyössä käännösmuistia (Wordfast ja SDL Trados Studio), termitietokantaa (Multiterm), kohdistamistyökalua (Plustools) ja muita keskeisiä tietokoneavusteisen kääntämisen apuvälineitä.

Sisältö

Kurssin alussa opiskelijalla on perustiedot tietokoneavusteisesta kääntämisestä. Kurssilla opetellaan lähinnä kahden keskeisen käännösmuisti- ja terminhallintaohjelman (Wordfast ja SDL Trados Studio) peruskäyttöä:
muistin luominen, avaaminen, peruskääntäminen, käännösyksikköjen ja muistin hallinta, sanastojen luominen ja monikielisen termitietokannan (Multiterm) käyttö; käännösmuistien luominen valmiista käännöksistä kohdistustyökalun avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävät harjoitukset.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla tehtävät harjoituskäännökset.

Lisätietoja

Kurssi on avoin myös italian kääntämisen opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen