Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES0402 S19. Erikoisalan käännösviestintä espanja-suomi II, P 4 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Timo Toijala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi suositellaan kurssia A24. Erikoisalan käännösviestintä suomi-espanja I.

Osaamistavoitteet

Kurssien suoritettuaan opiskelija ymmärtää käsiteltävän erikoisalan erityispiirteitä. Hän osaa etsiä tarvittavaa taustatietoa, selvittää terminologiaa ja soveltaa oppimaansa erikoisalan tekstien kääntämiseen.

Sisältö

Perehtyminen keskeiseen erikoisalaan (lääketiede ja terveystieto) ja sen käännösongelmiin espanjan kääntäjän kannalta. Kurssilla tehdään myös aiheisiin liittyvää terminologista työtä.

Toteutustavat

Harjoituskurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen