Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES0405 S21. Itsenäisesti tehtävä harjoitustyö suomi-espanja, P 4 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Diana Berber
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy itsenäisesti jonkin erikoisalan tekstin kääntämiseen.

Sisältö

Jonkin erikoisalan tekstikokonaisuuden kääntäminen espanjaksi. Opiskelija kääntää itsenäisesti n. 20 sivua tekstiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
espanjaksi:
Harjoitustyö(t)

20 sivun pituinen harjoitustyö. Rivinväli 1,5. Lisäksi opiskelijan täytyy liittää työhönsä kommenttiosuus tärkeimmistä käännösratkaisuista sekä käännöstyössä käytetyt lähteet.
Aihevalinta: Opiskelija valitsee itseään kiinnostavan tai erikoistumisalaansa liittyvän tekstikokonaisuuden. Kyse voi olla myös toimeksiannosta, jonka opiskelija hankkii itselleen. Aihe- ja tekstivalinta täytyy hyväksyttää opintosuorituksen vastuuopettajalla, jolta saa myös ohjeet käännöstyön tekemiseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

syventävien opintojen aikana

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen