Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES1018 S22. Työharjoittelu, V 2–6 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan jo kandidaatin tutkintonsa suorittaneille.

Osaamistavoitteet

Työharjoittelu tähtää kieliasiantuntijuuteen ja kielitaidon parantamiseen. Opiskelija ymmärtää, miten koulutusta sovelletaan työelämässä.

Sisältö

Opiskelija työskentelee itse hankkimassaan työ- tai harjoittelupaikassa vähintään kahden kuukauden ajan (mielellään yhtäjaksoisesti suoritettuna) oman alan koulutusta vastaavissa ja ammatillista kehittymistä edistävissä tehtävissä. Harjoittelun on liityttävä selkeästi espanjan kieleen ja kieliasiantuntijuuteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • espanjaksi
espanjaksi:
Työharjoittelu

Työharjoittelu ja raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen aikana.

Lisätietoja

Työharjoittelu voidaan suorittaa esimerkiksi yrityksessä, valtion tai kunnan palveluksessa, järjestöissä tai jossakin muussa paikassa (kotimaassa tai espanjankielisessä maassa), jolla on selvä yhteys espanjan kieleen, kieliasiantuntijuuteen ja oppiaineen antamaan koulutukseen.
Opetustyöksi hyväksytään sijaisuuden hoitaminen, mutta ei opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvää auskultointia. Harjoittelusta kirjoitetaan espanjankielinen raportti, johon liitetään kopio työtodistuksesta, josta ilmenee työsuhteen kesto sekä se, millaisia tehtäviä opiskelija on toimessaan hoitanut.
Huom! Työharjoitteluksi ei hyväksytä aineopintojen kieliharjoitteluna suoritettua työskentelyä espanjankielisessä maassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen