Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES1017 S23. Projektiharjoittelu, V 2–6 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kääntäminen
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan jo kandidaatintutkintonsa suorittaneille

Osaamistavoitteet

Projektiharjoittelu on kieliasiantuntijuuteen ja kielitaidon parantamiseen tähtäävä harjoittelu. Opiskelija ymmärtää kielen tehtävät tietyllä ammatti- tai elämänalueella.

Sisältö

Sopimuksen mukaan oppiaineessa suoritettava opetustuutorointi tai opetus (keskusteluharjoitukset, tuntityöskentely, tehtävien kommentointi) tai esimerkiksi kansalaisjärjestössä, vapaaehtoistyössä tai muussa paikassa suoritettu harjoittelu, jolla on selvä yhteys espanjan kieleen ja/tai kieliasiantuntijuuteen. Projektiharjoittelu suoritetaan oppiaineen kanssa ennalta sovittujen tehtävien mukaisesti, ja harjoittelun päätyttyä siitä kirjoitetaan raportti tai muu erikseen sovittava työ professorin ohjeiden mukaisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • espanjaksi
espanjaksi:
Työharjoittelu

Projektiharjoittelu ja raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen