Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1018 A9.1 / S9.1. Klassinen kirjallisuus I, V / P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee 1600- ja 1700-lukujen päävirtaukset, johtavat aatteet, kirjallisuudenhistorian ja pääteokset.

Sisältö

Tutustuminen pääpiirteissään 1600-1700-lukujen kirjallisiin virtauksiin ja johtaviin aatteisiin: barokki, presiositeetti, klassillisuus, valistusaika, esiromanttiset virtaukset jne. sekä kullekin aikakaudelle tyypillisiin kirjallisuuden lajeihin ja muotoihin.

Toteutustavat

luentokurssi tai kirjatentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mesnard, Jean. 1990. Précis de littérature française 17e siècle, Paris: PUF
JA

Mauzi, Robert. 1990. Précis de littérature française 18e siècle, Paris: PUF.

Lisätietoja

Luentokurssi (2h/vko). Kurssi on valinnainen aineopinnoissa, mutta pakollinen viimeistään syventävissä opinnoissa. Kurssille voivat osallistua Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijat sekä ne Turun yliopiston opiskelijat, joilla ei ole ranskan kieltä pää- tai sivuaineena, jos kurssilla on tilaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on riittävä ranskan kielen taito.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen