Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1029 A9.2 / S9.2. Klassinen kirjallisuus II, V / P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee 1600- ja 1700-lukujen päävirtaukset, johtavat aatteet, kirjallisuudenhistorian ja pääteokset.

Sisältö

Tutustuminen pääpiirteissään 1600-1700-lukujen kirjallisiin virtauksiin ja johtaviin aatteisiin: barokki, presiositeetti, klassillisuus, valistusaika, esiromanttiset virtaukset jne. sekä kullekin aikakaudelle tyypillisiin kirjallisuuden lajeihin ja muotoihin.

Toteutustavat

harjoituskurssi tai kirjatentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marcandier-Colard, Christine 2005. L’analyse littéraire, Paris: Cursus, Armand Colin sekä  kaunokirjallisia teoksia, jotka ilmoitetaan erillisellä listalla intrasivuilla.

Lisätietoja

Analyysikurssi (1h/vko). Kurssi on valinnainen aineopinnoissa, mutta pakollinen viimeistään syventävissä opinnoissa.

Kurssille voivat osallistua Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijat sekä ne Turun yliopiston opiskelijat, joilla ei ole ranskan kieltä pää- tai sivuaineena, jos kurssilla on tilaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on riittävä ranskan kielen taito.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen