Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1032 S17. Tutkielmaseminaari, P 6 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Eija Suomela-Salmi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositus: Kandidaatin tutkinto. Tutkimusaihe on sovittava ohjaajan kanssa ennen seminaarin alkua. Tutkielman edistymiselle on eduksi mikäli suurin osa pää- ja sivuaineopinnoista on suoritettu ennen tutkielmaseminaaria.

Osaamistavoitteet

Seminaarin tavoitteena on johdattaa ja opastaa pro gradu -tutkielman tekoon ja tutkimusprosessin hallintaan. Lisäksi tavoitteena on ranskankielisen tieteellisen tekstin suullisten ja kirjallisten konventioiden hallinta ja harjaantuminen perusteltuun tieteelliseen kommentointiin. Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia laajahkon akateemisen tieteellisen tutkielman ranskaksi ja hallitsee sen eri osakokonaisuudet: tutkimuskysymyksen asettamisen ja tutkimusongelman rajaamisen, teoreettisen viitekehyksen rakentamisen ja tutkimusmetodien soveltamisen tutkimusongelman ja aineiston edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa laajahkon tieteellisen tekstin laadintaan, tieteellisen kirjallisuuden arviointiin ja soveltamiseen oman rajatun tutkimusongelman ja -aineiston kannalta relevantilla tavalla.

Toteutustavat

Seminaari

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Seminaari ja Osallistuminen opetukseen ja Muu

ks. lisätiedot

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssin suorittamiseen kuuluu tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laatiminen sekä toisen osallistujan työn kriittinen arviointi (opponointi ja sen kirjallinen tiivistelmä) ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Samaan aikaan suoritetaan tieteellisen kirjoittamisen ja tieteellisen suullisen esittämisen kurssit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen