Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1033 S18. Tieteellinen kirjoittaminen, P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaisten tutkimuksen suunnitteluun ja tekemiseen liittyvien tekstien laatimisen (bibliografia, muistiinpanot, suunnitelmat). Samoin hän osaa tehdä raportteja ja referaatteja lukemastaan tieteellisestä kirjallisuudesta tai seuraamistaan tieteellisistä seminaareista tai muista vastaavista. Lisäksi hän pystyy kirjoittamaan arviointeja sekä analyyseja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erilaisia tieteellisiä tekstejä, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Toteutustavat

Harjoituskurssi

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
ranskaksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti tutkielmaseminaarin kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen