Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1034 S19. Tieteellinen suullinen esittäminen, P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on akateemisten suullisten valmiuksien kehittäminen, erityisesti pro gradu -tutkielman käsittelyn kannalta. Kurssin suoritettuaan opiskelija 1) hallitsee tieteellisen suullisen esittämisen (teoria, korpus, metodi, tulokset); 2) hallitsee tieteellisen argumentaation; 3) osaa esittää kysymyksiä ja kommentteja muiden suullisista ja kirjallisista esityksistä ja töistä; 4) tuntee seminaarien ja vastaavien tapahtumien toimintatavat.

Sisältö

Kurssin aikana harjoitellaan käyttämään ranskan kieltä erilaisissa akateemisissa tilanteissa sekä järjestetään symposium, jossa esitetään ja käsitellään seminaarissa valmisteltuja töitä.

Toteutustavat

Harjoituskurssi

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti tutkielmaseminaarin kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Lisätietoja

Harjoituskurssi 2h/vko, suulliset esitykset symposiumissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen