Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1035 S14. Työharjoittelu, V 2–6 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
tutkijatohtori / tohtorikoulutettava

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten koulutusta sovelletaan työelämässä. Hän ymmärtää kieliasiantuntijuuden merkityksen ja osaa suunnitella sen täydentämistä ts. hänellä on realistinen käsitys omista tiedoistaan ja taidoistaan.

Sisältö

Kieliasiantuntijuuteen ja kielitaidon parantamiseen tähtäävä työharjoittelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • ranskaksi
Essee
  • ranskaksi
ranskaksi:
Työharjoittelu ja Essee

Harjoittelusta laaditaan ranskankielinen raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Työharjoittelu voidaan suorittaa joko aineopintojen tai syventävien opintojen vaiheessa.

Lisätietoja

Työharjoittelu opiskelijan itse hankkimassa työ- tai harjoittelupaikassa vähintään kuukauden ajan (mielellään yhtäjaksoisesti suoritettuna).
Työharjoitteluksi hyväksytään sopimuksen mukaan työharjoittelu oman alan koulutusta vastaavissa ja ammatillista kehittymistä edistävissä tehtävissä. Työharjoittelu voidaan suorittaa esimerkiksi yrityksessä, valtion tai kunnan palveluksessa, järjestöissä tai muussa paikassa (kotimaassa tai ranskankielisessä maassa), jolla on selvä yhteys ranskan kieleen, kieliasiantuntijuuteen ja oppiaineen antamaan koulukseen. Opetustyöstä hyväksytään vähintään 4 kuukautta kestänyt sijaisuus, jos opetusta on ollut 10 h/vko. Harjoittelusta kirjoitetaan ranskankielinen raportti, johon liitetään kopio työtodistuksesta, josta ilmenee työsuhteen kesto sekä se, millaisia tehtäviä opiskelija on toimessaan hoitanut.
Huom! Työharjoitteluksi ei hyväksytä aineopintojen kieliharjoitteluna suoritettua työskentelyä ranskankielisessä maassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen