Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0339 S15. Kansainvälistymisjakso II, V 4–6 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
tutkijatohtori / tohtorikoulutettava
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on harjaantunut toimimaan kansainvälisissä, monikielisissä yhteisöissä. Hän ymmärtää yhteisen käyttökielen arvon, mutta osaa myös hyödyntää omaa spesifistä kielitaitoaan. Hän osaa myös toimia yhteistyössä erilaisista kulttuuri- tai työtaustoista tulevien ihmisten kanssa.

Sisältö

Työskentely esimerkiksi monikansallisissa yrityksissä, kansainvälisissä järjestöissä tai kansainvälisissä tutkimusprojekteissa avustajana, harjoittelijana tai muulla nimikkeellä. Minimikesto 1 kuukausi. Jaksosta laaditaan raportti harjoittelusta vastaavan opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • ranskaksi
Essee
  • ranskaksi
ranskaksi:
Työharjoittelu ja Essee

Työskentelyjaksosta laaditaan ranskankielinen raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen