Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1026 S6. Asiantuntijan kielitaito, V 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Edeltävät opinnot
Suositus: Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssilla syvennetään opiskelijoiden ranskankielistä ilmaisutaitoa erilaisten harjoitusten (äänenkäyttö, roolityöskentely ryhmässä) ja erilaisten suullisten ja kirjallisten työelämätilanteiden (kokous, neuvottelu, puhe, esitelmä, haastattelu, vastaanotto, konsultointi, ongelmanratkaisu, raportointi, tiedottaminen jne.) avulla.

Sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee erilaisten julkisten ja ammatillisten tilanteiden edellyttämät viestintästrategiat. Hän osaa laatia ja jäsennellä vaativia tekstejä ja suunnata ne kohdeyleisön mukaan. Hän hallitsee sosiaalisen kielitaidon, mm. osaa valita oikean kielen tason (juhlallinen, standardi, jokapäiväinen).

Toteutustavat

Harjoituskurssi.
Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
  • ranskaksi
ranskaksi:
Portfolio

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen