Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1027 S7. Kulttuurienvälisen viestinnän teoria, V 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nähdä eri tieteenaloilla tehdyn tutkimuksen välisiä yhteyksiä. Hän osaa analysoida, miten tutkimuksissa kehiteltyjä käsitteitä ja teorioita voidaan soveltaa erilaisissa opetusyhteyksissä Suomessa.

Sisältö

Opiskelija voi keskittyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen opintojakson aikana. Opintojakson tavoitteena on käsitellä kulttuurienvälisyyttä ja kulttuurista moninaisuutta eri tutkimussuuntauksista käsin (humanistinen, yhteiskunta- ja kasvatustieteellinen tutkimus). Kurssilla pohditaan poststrukturaalisesta näkökulmasta suhdetta toiseuteen ja vuorovaikutusta eri konteksteissa.

Toteutustavat

Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Essee ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen