Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1019 A10. / S10. Kirjallisuuden kieli, V / P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Fanny Kerignard
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa kaunokirjallisen tekstin ja kielellisen ilmaisun pääpiirteet ja hän osaa soveltaa oppimaansa fiktiivisen tekstin analysointiin.

Sisältö

Tutustuminen kaunokirjalliseen ilmaisuun. Tarkasteltavana erityisesti kielen poeettinen ja kuvallinen funktio samoin kuin kielen idiomaattisuus. Kaunokirjallisten tekstien pragmatiikka.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kertauskuulustelu
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim. Maingueneau, 2005. Pragmatique pour le discours littéraire, Maingueneau, 1990. Eléments de linguistique pour le texte littéraire tai Gouvard, 1998. La pragmatique : outils pour l’analyse littéraire. Kaunokirjallisia otteita.

Lisätietoja

Luento- ja harjoituskurssi (2h/vko). Kurssi on valinnainen aineopinnoissa, mutta pakollinen viimeistään syventävissä opinnoissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen