Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1031 S11. Kaunokirjallisuus: syventyminen valitun teeman mukaan, V 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Kaiju Harinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee frankofonisen kirjallisuuden historian pääkohdat, keskeiset kirjailijat ja teokset. Opiskelija oppii lukemaan postkoloniaalista ranskankielistä kirjallisuutta ja kommentoimaan lukemaansa.

Sisältö

Johdatus frankofonisen kirjallisuuden historiaan ja pääteoksiin. Kurssilla painotetaan nykykirjallisuutta (postkoloniaalinen kirjallisuus).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentokurssi 4h/vko.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suullinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti ja Suullinen esitys
tai
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Suullinen esitys
tai
Kirjallinen tentti

Suullinen esitys tarkoittaa lyhyttä esitelmää valitusta kirjailijasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esim. Jean-Marc, Moura 1999. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris : Presses Universitaires de France. Combe, Dominique 2010. Littératures francophones. Questions, débats, polémiques. Paris : Presses Universitaires de France.

Kaunokirjallisuus-jakson voi suorittaa myös kirjatenttinä, teokset ja tentaattorit ilmoitetaan tenttikirjallisuuslistalla intrasivuilla.

Lisätietoja

Kurssille voivat osallistua myös ranskan kääntämisen linjan opiskelijat, joilla kurssi voidaan sijoittaa aine- tai syventäviin opintoihin minimilaajuuden ulkopuolella.
Kurssille voivat osallistua lisäksi Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijat sekä ne Turun yliopiston opiskelijat, joilla ei ole ranskan kieltä pää- tai sivuaineena, jos kurssilla on tilaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on riittävä ranskan kielen taito. Opetus pidetään ranskaksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen