Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1025 S1. Syntaksi, P 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Eija Suomela-Salmi
Edeltävät opinnot
Pakolliset: perus- ja aineopintojen kielioppikurssit

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee havainnoimaan ja analysoimaan syntaktisia ilmiöitä ja hallitsee valitulle teoreettiselle lähestymistavalle ominaisen terminologian.

Sisältö

Muoto- ja lauseopillisia ilmiöitä tarkastellaan ja selitetään lingvistisistä näkökulmista käsin.

Toteutustavat

Kirjatentti.
Ei opetusta lukuvuonna 2013-2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
ranskaksi:
Kirjallinen tentti

Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gledhill, 2003. Fundamentals in French Syntax tai Muller, 2002. Les bases de la syntaxe, muu luentokurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kirjatentti suoritetaan tenttimällä toinen yllä olevista kirjoista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen