Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0582 S3. Ranskan kielen historia, P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Eija Suomela-Salmi
Edeltävät opinnot
Suositus: Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy näkemään kielen yhteiskunnan ilmiönä, joka vaihtelee ja muuttuu poliittisten ja yhteiskunnallisten olojen mukaan. Samalla opiskelija tiedostaa kielen poliittisena ja sivistyksellisenä vaikuttajana.

Sisältö

Tutustuminen ranskan kielen sisäiseen ja ulkoiseen kehitykseen.

Toteutustavat

Kirjatentti tai Moodle-kurssi, sovitaan vastuuhenkilön kanssa erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
ranskaksi:
Kirjallinen tentti

Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lodge, 1998. Le français. Histoire d’un dialecte devenu langue. Paris: Fayard.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen