Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1328 A2.c. Saamen kieli 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A1.a. Suomen ja sen sukukielten kehitys

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen rakenteen ja kykenee kääntämään pohjoissaamenkielistä tekstiä sanakirjan avulla sekä tietää, minkälaisen kehityksen tulos saamen kieli on ja millainen sen suhde suomen kieleen on.

Sisältö

Pohjoissaamen rakenne; saamenkielisten tekstien lukeminen; saamen kielen äänteellinen ja muoto-opillinen kehitys varhaiskantasuomesta nykysaameen vertaillen suomen kieleen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t
Harjoitukset 13 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Luennoidaan seuraavan kerran syyslukukaudella 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A2. Suomalais-ugrilaisten kielten opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen