Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUMA0003 1.b. Käytännön kielitaidon pienryhmätyöskentely 4 op
Vastuutaho
Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.
Vastuuhenkilö
Opiskelijatuutorit, vastuuopettajana lehtori Kirsti Siitonen

Osaamistavoitteet

Suomen kielen käytännön kielitaidon parantaminen yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan

Sisältö

Kielellisten valmiuksien kartoittaminen, parantamista vaativien kielitaidon osa-alueiden kehittäminen harjoitusten avulla

Toteutustavat

Pienryhmä- tai yksilöohjauskokoontumiset opiskelijatuutorin johdolla

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Harjoitustehtävät, ohjaukseen osallistuminen sovitulla tavalla

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opiskeluvuosi: tarjonnan mukaan

Lisätietoja

Pienryhmätyöskentelyä ohjaavat opiskelijatuutorit, ja ryhmään voi ilmoittautua lehtorin välityksellä. Tarjonta vaihtelee lukukausittain. Jos pienryhmiä ei ole tarjolla, opintojakson voi korvata suorittamalla valinnaisia opintojaksoja kohdasta 1.d.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
1. Suomen kielen käytännön taito (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen