Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
1.d. Käytännön kielitaidon vaihtoehtoisia opintojaksoja 0–8 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Katso kyseisten kurssien opettajat Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimuksista

Osaamistavoitteet

Suomen kielen käytännön kielitaidon parantaminen yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan

Sisältö

Kielellisten valmiuksien kartoittaminen, parantamista vaativien kielitaidon osa-alueiden kehittäminen

Toteutustavat

Luennot, pienryhmätyöskentely, verkkotyöskentely tai itsenäinen työskentely kurssin tai vastuullisen opettajan ohjeiden mukaan

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee
tai
Osallistuminen kontaktiopetukseen

Kirjallinen tentti, essee ja/tai harjoituksiin osallistuminen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Määräytyy suoritustapakohtaisesti, joko 0-5 tai hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin tai vastuullisen opettajan ohjeiden mukaan

Lisätietoja

Vaihtoehtoiset opintojaksot korvaavat käytännön taidon opintojaksoja 1.a ja 1.b, mikäli kyseisiä opintojaksoja ei ole tarjolla soveltuvana ajankohtana. Niillä on sopimuksen mukaan mahdollista myös täydentää mainittuja opintojaksoja. Osana kokonaisuutta on mahdollista suorittaa humanistisen tiedekunnan kieli- ja viestintäopintojen kirjallisen viestinnän kurssi (SUOM1414, 3 op), mikäli sitä ei ole suoritettu osana pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Sopimuksen mukaan on mahdollista suorittaa myös Åbo Akademin suomen kielen oppiaineen tarjoamia suomen kielen opintojaksoja. Suomen kielen ja kulttuurin järjestämistä opintojaksoista on mahdollista valita seuraavat:
A1.a. Julkinen puhe (SUKI1299, 2 op)
A1.b. Asiaproosan kirjoittaminen (SUKI1305, 3 op)
A1.c. Tieteellinen kirjoittaminen (SUKI1248, 2 op)
Jos maisteriopiskelija suorittaa näitä Suomen kielen ja kulttuurin opintoja, hänelle kursseilla annettavat tehtävät ovat vaativammat ja monipuolisemmat kuin Suomen kielen ja kulttuurin aineopintojen opiskelijoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
1. Suomen kielen käytännön taito (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen