Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1334 S3.b. Harjoittelu 2–6 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Dosentti Jorma Luutonen, professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy käytännössä johonkin fennougristiikan alaan kuuluvaan tutkimus- tai opetustyöhön tai kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Ohjattu ja valvottu itsenäinen työsuoritus valitulta alalta

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
suomeksi:
Työharjoittelu

Esseetyyppinen työraportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Aineopintojen suorittamisen jälkeen

Lisätietoja

Opintojaksojen S3.a ja S3.b yhteenlasketun pistemäärän tulee olla 6 op; jos opiskelija suorittaa 6 op kohtaan S3.a, kohdan S3.b voi jättää suorittamatta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
5. Valinnaisia opintojaksoja (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S3. Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen