Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S1.b. Valinnaisia etäsukukielten kursseja 10 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen, opettaja NN
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A1.a. Suomen ja sen sukukielten kehitys, A1.b. Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys

Yleiskuvaus

Useita erilaajuisia kursseja

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhden etäsukukielen (muun kuin unkari) sen rakenteen, historian ja lainakosketusten osalta; hän ymmärtää kyseisellä kielellä kirjoitettua tekstiä, ja (jos kyseessä on käytännön kielitaitoon tähtäävä kurssi) hän kykenee ilmaisemaan itseään kyseisellä kielellä arkipäivän tilanteissa.

Sisältö

Perehtyminen kielen tai kielten rakenteeseen, historiaan ja lainakosketuksiin; ko. kielellä tai kielillä kirjoitettujen tekstien lukemista; mahdollisuuksien mukaan käytännön kielitaidon opiskelua

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai myöhempi opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan

Lisätietoja

Koodi: SUGRXXXX

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S1. Etäsukukielten opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen