Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1330 A4.b/S1.b Ersämordvan peruskurssi 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja Svetlana Saadat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ersämordvan rakenteen ja historian. Hän ymmärtää kyseisellä kielellä kirjoitettua tekstiä ja kykenee ilmaisemaan itseään ersäksi arkipäivän tilanteissa.

Sisältö

Perehtyminen ersämordvan rakenteeseen ja historiaan. Ersäksi kirjoitettujen tekstien lukemista ja käytännön kielitaidon opiskelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 42 t 0 t

Käytännön kielitaitoon tähtäävän harjoituskurssin lisäksi suoritukseen kuuluu lyhyt ersän kielihistorian jakso, joka suoritetaan erikseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Essee ja Kirjallinen tentti

Essee kielihistoriallisesta osasta, kirjallinen kuulustelu kielitaito-osasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S1. Etäsukukielten opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A4. Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen