Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1264 S2.a. Historiallis-vertailevan kielentutkimuksen metodiikkaa 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A5.a. Yleisen kielitieteen perusteet

Osaamistavoitteet

Tentin/kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee komparatiivisen metodin sekä teoreettisesti että esimerkkien valossa; hän tuntee tärkeimmät äänne-, muoto- ja lausetason muutoksia koskevat säännönmukaisuudet ja ymmärtää historiallis-vertailevan tutkimuksen tuottamaa tietoa uralilaisten kielten kehityksestä.

Sisältö

Kootaan tarjonnan mukaan alan kursseista tai professorin kanssa sovittavasta kirjallisuudesta

Toteutustavat

Luennot tai itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai myöhempi opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Anttila, Raimo, Historical and Comparative Linguistics. 1989. Esim. luvut 10–20 (n. 180 s.) – Bartens, Raija, Suomalais-ugrilaisen kantakielen muoto- ja lauserakenteesta. Virittäjä. 1981. S. 101–108. – Itkonen, Erkki, Kieli ja sen tutkimus. 1966. S. 79–398.

Lisätietoja

Kirjallisuudesta sovittava professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S2. Kielentutkimuksen metodiikka (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen