Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S2.b. Valinnaisia opintoja kielentutkimuksen metodiikan tai sukukielten alalta 6 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen, opettaja NN
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Tentin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kielentutkimuksen metodiikan ongelmiin, esim. kielitypologiaan, kontaktilingvistiikkaan, vähemmistökielten problematiikkaan ja ymmärtää, miten näitä teorioita voi kielentutkimuksessa hyödyntää.

Sisältö

Kootaan tarjonnan mukaan alan kursseista tai professorin kanssa sovittavasta kirjallisuudesta

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset ja/tai itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aineopintojen suorittamisen jälkeen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan opettajan kanssa

Lisätietoja

Tähän voi sijoittaa myös sukukielten opintoja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S2. Kielentutkimuksen metodiikka (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen