Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1473 Käytännön leksikografiaa 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Ma. yliopisto-opettaja Elina Ahola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Leksikografian eli sanakirjankirjoituksen periaatteiden tunteminen ja perehtyminen erityyppisten sanakirjojen rakenteeseen ja tapaan kuvata sanastoa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään leksikografiaan eli sanakirjankirjoitukseen sekä teoreettisesti että käytännössä. Tarkastellaan toisaalta sanojen semanttista kuvausta, luokittelua ja esitystapaa sanakirjoissa, toisaalta erityyppisten (mm. kaksikielisten, tieteellisten, historiallisten, etymologisten, fraseologisten) sanakirjojen koostamis- ja toimitusperiaatteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S2. Kielentutkimuksen metodiikka (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen