Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1239 S3.a. Uralilaisten kansojen kulttuuri 2–6 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen, opettaja NN
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään jonkin uralilaisen kansan kulttuurin erityispiirteitä (tarkoituksena on keskittyä sen kansan kulttuuriin, jonka kielestä opiskelija pro gradunsa laatii).

Sisältö

Perehtyminen jonkin uralilaisen kansan tai kansaryhmän historiaan ja kulttuuriin tai johonkin kulttuurin erikoisalueeseen

Toteutustavat

Luennot ja/tai itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aineopintojen suorittamisen jälkeen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan opettajan kanssa

Lisätietoja

Opintojaksojen S3.a ja S3.b yhteenlasketun pistemäärän tulee olla 6 op; jos opiskelija suorittaa 6 op kohtaan S3.a, kohdan S3.b voi jättää suorittamatta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S3. Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen