Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1336 S4.b. Seminaari 8 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Seminaariin johdattavan kurssin ja oman tutkimustyön kautta opiskelija on harjaantunut tieteellisen kirjallisuuden hyödyntämiseen sekä itsenäisen tutkimustyön tekemiseen; hän on oppinut tuottamaan itsenäisesti tieteen yleisten normien mukaista tutkimustietoa ja tekstiä ja arvioimaan muiden tuottamaa tutkimusta sekä tekstuaalisin että sisällöllisin kriteerein.

Sisältö

Kirjallisuutta lukemalla ja seminaarityöskentelyyn osallistumalla opiskelija perehtyy oman tutkimusaiheensa metodeihin ja aikaisempaan tutkimukseen, tieteellisen ongelmanasettelun ja -ratkaisun yleisiin konventioihin sekä oman alan tieteelliseen kirjoittamiseen; seminaariin kuuluu seuraavaa: seminaari-istunnot ja seminaarityöskentely, kirjallisuuteen perehtyminen, itsenäinen aineiston käsittely, tutkimussuunnitelman laatiminen (periodi II), oman seminaariesitelmän kirjoittaminen ja aineopintojen seminaariesitelmien käsittelyyn osallistuminen (periodi III), esitelmän käsittely sekä yhden esitelmän opponointi seminaari-istunnossa (periodi IV)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Seminaari-istunnot, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Kirjallinen seminaarityö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai myöhempi opiskeluvuosi

Lisätietoja

Periodin II johdattava jakso on pelkästään syventävien opintojen seminaarin osanottajille, periodit III ja IV ovat yhteisiä aineopintojen seminaarin kanssa (aineopintojen seminaarityöt käsitellään periodin III aikana ja syventävien periodin IV aikana).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S4. Oma tutkimus (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen