Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1008 P1.c. Unkarin fonetiikka ja kieliopin ongelmakohdat 2 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Lehtori Judit Varga
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kyky erottaa ja ääntää unkarin äänteet mahdollisimman hyvin; unkarin kieliopin ongelmakohtien osaaminen

Sisältö

Unkarin fonetiikan perusteet; yksilöllinen ääntämisvirheiden korjaus lehtorin johdolla; yksilöllisiä harjoituksia tai harjoitustehtäviä niistä unkarin kieliopin seikoista, jotka opiskelija kokee itselleen ongelmallisiksi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Suorituskielet suomi ja unkari

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Unkarin kielen ja kulttuurin 1. opiskeluvuosi. Suositellaan suoritettavaksi unkarin peruskurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. Kielitaito (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen