Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1274 P1.f. Unkarin keskusteluharjoituksia 4 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Lehtori Judit Varga ja harjoittelija
Edeltävät opinnot
P1.a. Unkarin peruskurssi, P1.b. Unkarin jatkokurssi, mielellään myös P1.c. Unkarin fonetiikka ja kieliopin ongelmakohdat, P1.d. Unkarin puheharjoituksia

Osaamistavoitteet

Taito keskustella vapaasti unkariksi yleisluonteisista aiheista

Sisältö

Unkarin perus- ja jatkokursseilla omaksutun sanaston aktivointi ja laajentaminen; unkarinkielisen puheen ymmärtämisen ja itsenäisen tuottamisen kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 48 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Suorituskielet suomi ja unkari; osallistuminen harjoituksiin ja jatkuva arviointi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Unkarin kielen ja kulttuurin 2. opiskeluvuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. Kielitaito (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen