Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1241 P3.a. Unkari-tietous 2 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Lehtori Judit Varga

Osaamistavoitteet

Unkarin historian tunteminen sekä historiallisten tapahtumien vaikutusten ymmärtäminen suhteessa nyky-Unkarin oloihin

Sisältö

Tutustuminen unkarilaisten historian päätapahtumiin maahantulon (v. 896) jälkeen sekä historiallisten tapahtumien vaikutuksiin nykyUnkariin; Unkarin kulttuurihistorian merkittävien suuntausten ja henkilöiden esittely historian valossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Tarjonnan mukaan luennot tai itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Unkarin kielen ja kulttuurin 1. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Kirjallisuudesta sovittava lehtorin kanssa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P3. Unkarin maa- ja kulttuuritietous (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen