Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1004 A1.b. Kirjoitusharjoituksia 3 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Lehtori Judit Varga
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A1.a. Edistyneiden unkarin kurssi, mielellään myös A1.c Kaunokirjallisten ja asiatekstien käännösharjoituksia ja A1.d Suullinen esitys

Osaamistavoitteet

Taito kirjoittaa 2 - 3 sivun pituisia kirjoitelmia käyttäen kulloisenkin aihepiirin sanastoa sekä aiheeseen sopivia lauserakenteita ilman suuria kielioppivirheitä

Sisältö

Unkarin kielen kirjallisen ilmaisun harjoittelua; 10 kirjoitelmaa lehtorin antamista aiheista tai 5 kirjoitelmaa ja lehtorin antamia käännöstehtäviä

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Suorituskieli unkari; 10 kirjoitelmaa korjattuina lehtorin antaman palautteen mukaan tai 5 kirjoitelmaa ja käännöstehtävät korjattuina lehtorin antaman palautteen mukaan

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Unkarin kielen ja kulttuurin perusopintojen suorittamisen jälkeen; soveltuu suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Kielitaito (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen