Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0002 P1 Johdantokurssi, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Kohta a: professori Kaisa Häkkinen; kohta b: yliopiston kirjaston informaatikko; kohta c: opettajatuutorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

a) Opiskelun vaatimien perusvalmiuksien hallinta
b) Kirjaston tiedonhaun perustaidot ja tietotekniset perusvalmiudet
c) Opintojen rakenteen hahmottaminen ja omien opintojen suunnittelu
d) Työllistymistä koskevan perustiedon hankinta (työllistymisvaihtoehdot, työnhaku)

Sisältö

a) Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintojen johdantokurssi: tutustuminen suomen kieleen ja suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen tutkimusalana ja tutkintoaineena, alustava perehtyminen opiskelutekniikan perusteisiin ja tutkimuskirjallisuuden käyttöön sekä tutkimuksen etiikkaan; perehtyminen tärkeimpiin työllistymisvaihtoehtoihin ja työhakemuksen laatimiseen; yleistajuisen tietokirjoittamisen alkeet
b) Tiedonhaun perusteet ja tietotekniset perusvalmiudet: tutustuminen kirjaston käyttöä tukevaan verkkomateriaaliin yliopiston kirjaston informaatikon ohjaamana ja tietoteknisten perusvalmiuksien osoittaminen
c) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS): henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Yksilöopetus

26 tuntia luentoja ja muuta kontaktiopetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja HOPS:n laatiminen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen opetukseen ja opintopolkutehtävä, työhakemuksen kirjoittaminen ja henkilökohtainen palaute, kotitehtävänä suoritettava kirjoitustehtävä annettuja ohjeita yksityiskohtaisesti noudattaen. Pääaineopiskelijat laativat HOPS:n (sivuaineopiskelijat laativat HOPS:n pääaineeseensa); palautekeskustelu käytävä syyskuun loppuun mennessä. Tarkempia ohjeita kurssin alussa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointiperusteena voidaan käyttää hyväksytty/hylätty tai numeroarvostelua 1-5 opiskelijan valinnan mukaan.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Johdantokurssin voi korvata kl. 2014 alussa (tammikuun laitostentti) suoritettavalla kirjatentillä.
Tenttiin luetaan:
Suomen kieli - opiskelijan tietokirja 1. Turun yliopiston suomen ja sen sukukielten oppiaineen julkaisuja 1. 2011.
Suomen kieli - opiskelijan tietokirja 2. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 1. 2012.
Lisäksi pääaineopiskelijalta vaaditaan HOPS ja siihen liittyvä palautekeskustelu (suoritettava jo syyskuussa siinäkin tapauksessa, että suorittaa kurssin tenttinä).

Kirjatentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen