Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0003 P4 Semantiikka, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Huumo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Semantiikan keskeisten käsitteiden ja semanttisen analyysin periaatteiden tunteminen, valmius opettaa ja tutkia semantiikkaa.

Sisältö

Leksikaalisen semantiikan ja lausesemantiikan keskeiset käsitteet, kielellisen merkin ja merkityksen luonne, semantiikan kuvausmetodit ja käsitteet, semantiikan teorian perusteet, semanttiset kentät, sanaston yleiset merkityssuhteet, merkityksen muuttuminen, semanttiset roolit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus 24 t sekä lisälukemista n. 100 sivua luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Ennen sl. 2012 aloittaneet voivat tehdä lukuvuonna 2013-2014 vanhojen vaatimusten mukaisesti kohdan SUOM1397 Sanasemantiikka (2 op) tenttimällä opetusohjelmassa mainittuina laitostenttipäivinä kirjan Kangasniemi, Heikki, Sana, merkitys, maailma: katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen