Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0004 P6 Tekstityön kurssi, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Paula Sjöblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
On suositeltavaa, että SUOM1460/SUOM1414 Kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettu tai suoritetaan samaan aikaan.

Osaamistavoitteet

Kielen- ja tekstinhuollon periaatteiden ymmärtäminen, kyky korjata asiatekstejä ja antaa niistä perusteltua palautetta, valmius opettaa työelämän tekstitaitoja, projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot.

Sisältö

Kielenhuollon periaatteet, sopimuksenvaraiset normit ja normien kehitys, tekstin rakenteen perusteet, eri elämänalueiden asiatyyliset tekstilajit ja normien soveltaminen niihin, palautteen antaminen, tekstinhuollon tekniset työkalut, kielenoppaiden käyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Mahdollisuuksien mukaan ulkopuoliselle yhteistyökumppanille tehtävä harjoitustehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007 tai uudempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen