Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1451 A1.a. Fennougristiikan opintojen johdantokurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Ma. yliopisto-opettaja Elina Ahola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Yleiskuvan saaminen uralilaisista kielistä ja kansoista sekä fennougristiikasta tieteenalana; tärkeimpien kielihistorian ja historiallisen kielitieteen periaatteiden ja käsitteiden tunteminen; kyrillisten aakkosten hallinta

Sisältö

Yleiskatsaus uralilaisiin kieliin ja kansoihin; fennougristiikan tieteenalan synty ja olemus sekä tärkeimmät kehitysvaiheet; kielihistorian ja historiallisen kielitieteen periaatteet ja käsitteet etenkin fennougristiikan kannalta; kyrillisten aakkosten harjoittelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
3. Fennougristiikka ja kielen teoria (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Suomalais-ugrilaisten kielten rakenne ja historia (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen