Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1325 A1.b./A6 Suomen ja sen sukukielten kehitys 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Ma. yliopisto-opettaja Elina Ahola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomen kielen suomalais-ugrilaiset piirteet. Hän tuntee suomalais-ugrilaisen kielikunnan ja sen ominaispiirteet, hän ymmärtää, miten ja miksi kielet muuttuvat ja hänellä on käsitys siitä, millainen suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotojärjestelmä on ollut ja miten se on kehittynyt ensin varhaiskantasuomeksi ja siitä edelleen myöhäiskantasuomeksi. Sen ymmärtäminen, kuinka kielen aikaisemmat kehitysvaiheet vaikuttavat nykykieleen, on tärkeää sekä kieltä opettavalle että sitä tutkivalle.

Sisältö

Historiallis-vertailevan kielentutkimuksen metodiikka, suomalais-ugrilaisen kantakielen kehittyminen varhaiskantasuomeksi ja edelleen myöhäiskantasuomeksi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

3. periodi, tiistaisin klo 8.30–10.00

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa, Suomen kielen historia 1.

Lisätietoja

Edeltäviä opintojaksoja ei edellytetä suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opiskelijoilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
3. Fennougristiikka ja kielen teoria (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Suomalais-ugrilaisten kielten rakenne ja historia (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen