Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1327 A1.d. Sanaston rakenne ja kehitys 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
P2.a. Äänne- ja muotorakenne

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee etymologisen tutkimuksen lähtökohdat, ymmärtää sanaston historiassa vaikuttavat muuntomekanismit (mm. merkityksenmuutosten tyypit ja sanaston lainautumiseen vaikuttavat tekijät) ja sanaston kuvaamisen ja luokittelun periaatteet sekä tuntee suomen sanaston etymologiset kerrostumat ja lainasanakerrostumat.

Sisältö

Etymologian tutkimuksen perusteet, etymologian peruskriteerit, suomen kielen omaperäisen sanaston tärkeimmät historialliset kerrostumat sekä lainasanakerrostumat ja näiden ikäjärjestys.

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa, Mistä sanat tulevat. 1990.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Suomalais-ugrilaisten kielten rakenne ja historia (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen