Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1445 A4.a. Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuri 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
P1.a. Fennougristiikan opintojen johdantokurssi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurin erityispiirteitä.

Sisältö

Tutustuminen suomalais-ugrilaisten kansojen folkloreen, uskontoon, kirjallisuuteen

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

esimerkiksi Saarinen, Sirkka, Suomalais-ugrilaisten kansojen folklore. 1990. – Honko, Lauri, Religion der finnisch-ugrischen Völker. Handbuch der Religionsgeschichte. 1971. – Murros. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa. Sirkka Saarinen – Eeva Herrala (toim.). Uralica Helsingiensia 3. Helsinki, 2008.

Lisätietoja

Kirjallisuudesta sovittava professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A4. Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen