Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGRXXXX A4.b. Valinnainen etäsukukielen kurssi 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen, opettaja NN
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A1.a Suomen ja sen sukukielten kehitys, A1.b Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhden etäsukukielen sen rakenteen, historian ja lainakosketusten osalta; hän ymmärtää kyseisellä kielellä kirjoitettua tekstiä, ja (jos kyseessä on käytännön kielitaitoon tähtäävä kurssi) hän kykenee ilmaisemaan itseään kyseisellä kielellä arkipäivän tilanteissa.

Sisältö

Perehtyminen kielen rakenteeseen, historiaan ja lainakosketuksiin; kyseisellä kielellä kirjoitettujen tekstien lukemista; mahdollisuuksien mukaan käytännön kielitaidon opiskelua

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 35 t 0 t
Harjoitukset 13 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai myöhempi opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A4. Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen