Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1471 S2.b Grammatikografia 2–3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
FT Florian Siegl
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen siitä, miten 1900- ja 2000-luvulla on kielioppeja laadittu. Kurssilla käsitellään myös trendejä ja yritetään vastata kysymykseen siitä, mitä ”reference grammar ”-tyyppisiin kielioppeihin oikeastaan kuuluu.

Sisältö

Luennot:
Kielenkuvauksen periaatteet: onomasiologinen ja semasiologinen kuvaus
Kielen kuvaus ja kielitieteellinen teoria
Korpus ja kenttätyö – mistä aineisto tulee ja miten siihen viitataan
Kielenkuvauksia 1900- ja 2000-luvulla – kielioppien klassikot
Uralilaiset kielet ja grammatikografia

Seminaarit:
Luentojen jälkeen pidetään kaksi seminaaria jossa osallistujat esitelmöivät (10-15 minuuttia) valiten alla olevista aiheista:
- vapaasti valitun kieliopin esittely luentojen näkökulmasta
- erään kieliopillisen kategorian analysointi vapaasti valitetussa kielessä luentojen näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja ja Seminaari
tai
Luento- / oppimispäiväkirja

2 op:n suoritus edellyttää luentopäiväkirjan pitämistä.
3 op:n suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua myös seminaariin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssiin liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S2. Kielentutkimuksen metodiikka (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A4. Valinnaisia opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen