Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1402 A3 Kirjakielen kehitys, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Krista Ojutkangas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tuntea kirjakielen kehityskaudet, kehityksen tärkeimmät käännekohdat ja merkittävimmät kielen kehittäjät; oppia lukemaan vanhoja tekstejä, analysoimaan niiden kielenpiirteitä ja ajoittamaan niitä eri vuosisadoille; ymmärtää, mitkä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt ovat vaikuttaneet kirjakielen kehitykseen sekä saada peruskäsitys siitä, millainen kirjoitetun suomen äänne-, muoto- ja lauserakenne on ollut sen eri kehitysvaiheissa

Sisältö

Kirjakielen synty ja Agricolan kieli, 1642 raamatunsuomennos, 1700-luvun kirjakieli ja maallisen kirjallisuuden ensiaskeleet, murteiden taistelu ja sen tulokset sekä kielenkehityksen merkkihenkilöt 1800-luvulla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lehikoinen, Laila – Kiuru, Silva, Kirjasuomen kehitys. 1991 (tai myöhempi painos)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A3. Suomen kielen variaatio ja muutos (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen