Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1437 A3.b. Alueellinen vaihtelu 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Tommi Kurki
Edeltävät opinnot
P2.a. Äänne- ja muotorakenne

Osaamistavoitteet

Tuntea suomen murrealueet, hallita eri alueiden leimalliset murrepiirteet, tuntea murrealueiden ja -piirteiden syntyhistoria ja nykymurteille ominaiset kehityslinjat

Sisältö

Suomen kantamurteiden synty ja myöhempi eriytyminen; murteiden alueen laajeneminen eri suuntiin: vaiheet ja historialliset syyt; murre-erojen kasvun pysähtyminen ja murteiden tasoittumisen käynnistymisen syyt ja vaiheet; murteiden nykytila alueellisesti sekä alueiden sisällä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Huom. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijat suorittavat suomen kielen vaatimusten kohdasta A2.b vain alueellisen vaihtelun osuuden. Tarkempia ohjeita kurssin opettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A3. Suomen kielen variaatio ja muutos (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen