Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1237 A2.b. Unkarin jatkokurssi 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Lehtori Judit Varga
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
P1.b. Unkarin peruskurssi

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää ja käyttää jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä unkarinkielisiä tekstejä sekä kääntää samantyyppisiä tekstejä suomesta unkariksi; unkarin peruskieliopin hallinta mukaan lukien lauseopin pääpiirteet

Sisältö

Unkarin kieliopin hallinnan syventäminen; unkarin lauseopin pääpiirteet eli lauseopin kategorioiden määrittely ja näiden kategorioiden käyttö; sanavaraston kartuttaminen; jokapäiväisten unkarinkielisten tekstien analysointi; synteesin muodostaminen hankituista tiedoista käytännön käännös- ja keskusteluharjoitusten avulla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 32 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena Varga, Judit, Gyere velem! 1995.

Lisätietoja

Kurssi on poikkeustapauksissa mahdollista suorittaa myös etäopintoina. Etäkurssista kiinnostuneiden on otettava yhteyttä unkarin lehtoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A2. Suomalais-ugrilaisten kielten opintoja (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen