Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN3122 Tulkkauksen perusteet 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Marianna Sunnari
Edeltävät opinnot
Käännösviestinnän esittelykurssit A & B

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tulkkauslajit ja -tavat, tulkin ammattisäännöstön, muistiinpanotekniikan periaatteet ja tulkkausjärjestelyjen hyvät käytännöt.

Sisältö

Tulkkauksen historian ja nykykäytäntöjen esittely sekä perehtyminen tulkkauslajeihin, tulkkauksen järjestämiseen ja tulkin rooliin erilaisissa tilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 38 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 1 periodin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)

Luentopäiväkirja ja loppuraportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Kurssin hyväksytty suoritus on edellytys kurssille KÄEN2235 Tulkkauksen käytäntö.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A12. Optiot (Englannin kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen