Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN2235 Tulkkauksen käytäntö 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Marianna Sunnari
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Oppia tuntemaan tulkkauslajit ja -tavat sekä tulkin työn keskeiset periaatteet ja osata soveltaa niitä harjoitustilanteisiin.

Sisältö

Tutustuminen konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen hyviin käytänteisiin ja tulkkauksen perustaitojen harjoittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 1 periodin. Syksystä 2012 alkaen tämän kurssin hyväksytty suoritus on edellytys kurssille KÄEN4470 Tulkkauksen jatkokurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja englanti. Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, taustatehtävät ja - kirjallisuus, loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A12. Optiot (Englannin kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen